بخش مقالات

خدمات موسسه علم گستران در حوزه مقالات :

 • نگارش انواع مقالات علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISI، ISC، مروری و کنفرانسی.
 • انتخاب موضوع و نگارش  مقاله در تمامی رشته های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی.
 • استخراج مقاله از پایان نامه.
 • بازنویسی مقالاتی که در داوری یک یا چند ژورنال تخصصی رد  شده اند.
 • ویرایش ، تصحیح و تکمیل مقالات نگارش شده جهت ارسال به مجلات.
 • آماده سازی فرمت مقالات مطابق فرمت های مورد قبول ژورنال ها همچون APA، MLA، شیکاگو و …
 • پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال های ISC، ISI و escopus و علمی پژوهشی داخلی، علمی ترویجی و…
 • مشاوره در زمینه چاپ مقالات.
 • ارسال مقالات برای ژورنالها و تسریع فرآیند داوری.
 • دریافت پذیرش نهایی.
 • ارسال مقاله چاپ شده.

جهت سفارش نگارش و یا چاپ مقالات خود می توانید از طریق ثبت سفارش و یا از طریق تماس تلفنی و ایمیل،  مقاله مد نظر خود را سفارش دهید.