فنی و مهندسی

در مجموعه علم گستران دانشجویان و محققین می توانند هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری و از طریق تلفن ، ایمیل و یا وبسایت موسسه سفارشات خود را ثبت نمایند. پس از ثبت سفارشات، کارشناسان موسسه آنها را بررسی و به دپارتمان مربوطه ارجاع می کنند. در گام بعدی سفارش به متخصصی که بیشترین تجربه و دانش را در انجام موضوع آن پروژه دارد، ارجاع داده می شود و پس از بررسی امکان سنجی پروژه سفارش قطعی شده و کار به صورت رسمی آغاز می شود.

موسسه علم گستران در حوزه فنی و مهندسی و رشته های ذیل به صورت تخصصی به انجام پروژه های دانشجویی، مقالات، پایان نامه، ترجمه تخصصی و … می پردازد.

 

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی کشاورزی

مهندسی صنایع

مهندسی مواد و متالوژی

و…

 

جهت سفارش پایان نامه خود می توانید از طریق ثبت سفارش و یا از طریق تماس تلفنی و ایمیل،  مقاله مد نظر خود را سفارش دهید.